Velkommen til Lund & Co

Lund & Co er et spesialistfirma med hovedfokus på utvalgte rettsområder. Et mer spesialisert og regulert samfunn krever spesialiserte juridiske tjenester. Lund & Co's virksomhet er konsentrert om rettsområder hvor vi har lang og omfattende praksis i rådgivning og prosedyre. Som et spesialistfirma vil vi gi våre klienter de best kvalifiserte råd effektivt, personlig og uten store kostnader.

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

For et år det har vært! Med takk for "annerledesåret" som nå har gått, ser vi frem i mot et innholdsrikt, spennende og forhåpentligvis sosialt 2022.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett kom torsdag 16. desember med en dom i en sak som berører kommunens eierrådighet (HR-2021-2510-A).

Formelt stod tvisten mellom Trondheim kommune og Ryde Technology AS («Ryde»). I...

Bilde av stortinget
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, besluttet 15. desember å godkjenne full statlig finansiering av Ocean Space Centre i Trondheim. 

I...

Av Sergey Ashmarin, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53608465
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Haugaland og Sunnhordland tingrett avsa 22. september 2021 dom i sak om eiendomsskatt mellom Karmøy kommune og Karmsund Protein AS. Kommunen ble frifunnet og i tillegg tilkjent fulle sakskostnader...

Karnov
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Den 15. september 2021 lanserte Karnov sin nye norske, digitale plattform for lovkommentarer i samarbeid med Lovdata. Nye og oppdaterte l...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Det betyr at Oslo tingretts dom 15. juni 2021 blir stående. I dommen fikk kommunene Bremanger, Sogndal, Voss, Kvam, Vaksdal, Modalen, Vik, Samnanger, Høyanger, Ulvik, Eidfjord, Masfjorden og Gulen...

Teamarbeid
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi søker etter deg som er som er strukturert, har god ordenssans og som trives med mange og varierte oppgaver. Du må ha god IT-kompetanse, gjerne også god regnskapsforståelse og kunne sette deg...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Naturressurskommunene har på vegne av LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft, NPK og LNVK avgitt felles høringsuttalelse til Regjeringens forslag til vindkraftavgift. I uttalelsen påpeker...

En mann iført sikkerhetsutstyr klatrer opp i en kraftmast
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I dag, 8. juni 2021, har KOFA avgjort en sak om anskaffelse av forvaltertjeneste for konsesjonskraft. Avgjørelsen har betydning for kommuner som vil anskaffe en forvaltertjeneste for sin...