LVK-nytt (flere LVK-nytt og Medlems-nytt finner du under "nyheter" i fanen ovenfor)

4/15 - SKS og EnergiNorge anker til Høyesterett

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom SKS og Energi Norge på den ene siden og Gildeskål kommune og LVK på den ...

3/15 - Kommunereform og kraftinntekter - Delutredning I

LVK har igangsatt et arbeid med å kartlegge problemstillinger som kommunene bør ta med i eventuelle utredninger som ledd i ...

2/15 - Scheel-utvalgets skatterapport er sendt på høring

Scheel-utvalgets forslag til nytt skattesystem er sendt på høring med frist 5. april 2015. LVK vil utarbeide et utkast til ...

1/15 - Nordisk nettutviklingsplan 2014 om økt fornybartilknytning

Nordisk nettutviklingsplan 2014 er publisert. Ifølge planen vil det være behov for økt krafttransport mellom nord og sør i forbindelse ...

siste nytt (for flere nyheter, se

Medieklipp

 

LVK
Send epost
Tel: +47 99 11 99 00
Fax: +47 947 47 000

Adresse:
Akersgaten 30,
Pb 1148 Sentrum
0104 Oslo

LVK på Facebook 

LVK-skolen