LVK-nytt (flere LVK-nytt og Medlems-nytt finner du under "nyheter" i fanen ovenfor)

26/14 - Høringsuttalelse til Reiten-rapporten for et bedre organisert strømnett

Som varslet i LVK nytt 6. mai , er sekretariatet i gang med å utarbeide utkast til høringsuttalelse til Reiten-rapporten for ...

25/14 - Lars-Erik Borge er leder for ny grønn skattekommisjon

Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot ...

24/14 - LVK har utarbeidet maler for kommuner som skal kjøpe takseringstjenester

Kommunenes kjøp av takseringstjenester for eiendomsskatteformål er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Flere ...

23/14 - Høring på vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram

Regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram er nå lagt ut på høring. Høringsperioden er fra 1. juli til 31. desember (Sogn og ...

siste nytt (for flere nyheter, se

Medieklipp

 

LVK
Send epost
Tel: +47 99 11 99 00
Fax: +47 947 47 000

Adresse:
Akersgaten 30,
Pb 1148 Sentrum
0104 Oslo

LVK på Facebook 

LVK-skolen