LVK-nytt (flere LVK-nytt og Medlems-nytt finner du under "nyheter" i fanen ovenfor)

39/14 - Eiendomsskatt - kommunenes budsjettarbeid

Sentralskattekontoret (SFS) har varslet en nedgang i kommunenes eiendomsskatteinntekter fra kraftproduksjonsanlegg, se medlemsnytt ...

38/14 - Viktige vannforvaltningsplaner

LVK har holdt innlegg på nasjonal høringskonferanse om vannforvaltningsplanene. Planene er den største kunnskapssammenstillingen vi har ...

37/14 - LVKs innspill til Finanskomiteen om Statsbudsjettet 2015

LVK har oversendt notat til Finanskomiteen om Statsbudsjettet 2015, hvor LVK ber Stortinget om ikke å vedta forslaget om et økt ...

36/14 - Vertskommune - offer eller heldig utvalgt?

LVKs leder Torfinn Opheim holdt foredrag på NVEs energidager 16.-17. oktober med tittelen "Vertskommune - offer eller heldig utvalgt?

siste nytt (for flere nyheter, se

Medieklipp

 

LVK
Send epost
Tel: +47 99 11 99 00
Fax: +47 947 47 000

Adresse:
Akersgaten 30,
Pb 1148 Sentrum
0104 Oslo

LVK på Facebook 

LVK-skolen