LVK-nytt (flere LVK-nytt og Medlems-nytt finner du under "nyheter" i fanen ovenfor)

37/14 - LVKs innspill til Finanskomiteen om Statsbudsjettet 2015

LVK har oversendt notat til Finanskomiteen om Statsbudsjettet 2015, hvor LVK ber Stortinget om ikke å vedta forslaget om et økt ...

36/14 - Vertskommune - offer eller heldig utvalgt?

LVKs leder Torfinn Opheim holdt foredrag på NVEs energidager 16.-17. oktober med tittelen "Vertskommune - offer eller heldig utvalgt?

35/14 - Avvikling av statens Konsesjonsavgiftsfond

I budsjettet for 2014 ble det besluttet at statens Konsesjonsavgiftsfond skal avvikles, og at statens konsesjonsavgifter skal omlegges ...

34/14 - Tverrpolitisk vanngruppe stiftet på Stortinget

LVK-leder Torfinn Opheim innledet på oppstartsseminaret til Stortingets nystiftede gruppe som skal ha fokus på vann og vannforvaltningsp ...

siste nytt (for flere nyheter, se

Medieklipp

 

LVK
Send epost
Tel: +47 99 11 99 00
Fax: +47 947 47 000

Adresse:
Akersgaten 30,
Pb 1148 Sentrum
0104 Oslo

LVK på Facebook 

LVK-skolen