LVK-nytt (flere LVK-nytt og Medlems-nytt finner du under "nyheter" i fanen ovenfor)

45/14 - Konsesjonskraftprisen for 2015 er 10,60 øre/kWh

Konsesjonskraftprisen for 2015 er fastsatt til 10,60 øre/kilowattime (kWh). Reduksjonen i konsesjonskraftprisen utgjør 0,24 øre/kWh ...

44/14 - Foreløpig ingen endring i innslagspunktet for naturressursskatt

I Statsbudsjettet for 2015 har regjeringen foreslått at innslagspunktet for grunnrenteskatten og naturressursskatten skal økes fra 5,5 ...

43/14 - Seier til Gildeskål og LVK - Eiendomsskatt på produksjonsnett m.m.

Hålogaland lagmannsrett har i dom 1. desember 2014 gitt Gildeskål kommune medhold i at kommunen kan skrive ut særskilt eiendomsskatt på ...

42/14 - Scheel-utvalget: Ingen endrede avskrivningsregler for vannkraftanlegg

Scheel-utvalget foreslår å beholde de særskilte avskrivningsreglene for vannkraftanlegg uendret. Utvalget mener dagens lineære ...

siste nytt (for flere nyheter, se

Medieklipp

 

LVK
Send epost
Tel: +47 99 11 99 00
Fax: +47 947 47 000

Adresse:
Akersgaten 30,
Pb 1148 Sentrum
0104 Oslo

LVK på Facebook 

LVK-skolen