LVK-nytt (flere LVK-nytt og Medlems-nytt finner du under "nyheter" i fanen ovenfor)

35/14 - Avvikling av statens Konsesjonsavgiftsfond

I budsjettet for 2014 ble det besluttet at statens Konsesjonsavgiftsfond skal avvikles, og at statens konsesjonsavgifter skal omlegges ...

34/14 - Tverrpolitisk vanngruppe stiftet på Stortinget

LVK-leder Torfinn Opheim innledet på oppstartsseminaret til Stortingets nystiftede gruppe som skal ha fokus på vann og vannforvaltningsp ...

32/14 - Statsbudsjettet - den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressursskatt økes

Regjeringen foreslår å øke den nedre grensen for grunnrenteskatt og naturressurskatt fra 5,5 MVA til 10 MVA for at småkraftverkene skal ...

31/14 - Statsbudsjettet kommunereform

Statsbudsjettet inneholder ingen justeringer i økonomiske virkemidlene for kommunereformen.

siste nytt (for flere nyheter, se

Medieklipp

 

LVK
Send epost
Tel: +47 99 11 99 00
Fax: +47 947 47 000

Adresse:
Akersgaten 30,
Pb 1148 Sentrum
0104 Oslo

LVK på Facebook 

LVK-skolen